TIONG NAM LOGISTICS VIETNAM CO., LTD

Hotline: 028 6270 3610
Mail: info-vn@tiongnam.com
Web: www.tiongnam.vn | www.tiongnam.com
 • 输入您的信息

  • 总公司地址:  1 楼,Winhome 大厦,102 Nguyen Dinh Chinh,
   胡志明市 Phu Nhuan 区 15 区
   热线: (+84) 28 6270 3610

  • 办公室 2: 3楼, 209 Hoang Van Thu, Ward 8, Phu Nhuan District, City. 胡志明
   热线:(+84) 28 6270 3610

  • 河内办事处: 市东大区 Quoc Tu Giam Ward 11B Cat Linh Hapro
   大厦 14 楼 1488 室。 河内
   热线:(+84) 24 6327 5600

  • Developed by iColor Branding