Logistics enterprises are exhausted because of the cost and frequency of Covid-19 testing

Các doanh nghiệp logistic đều cho rằng cần xem xét lại các quy định xét nghiệm để giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp. Ảnh: Thi Ngọc
Developed by iColor Branding